คอมมิชชั่น X3
แทงบอล sbo

ค่าคอมมิชชั่น X3
เงื่อนไข
• รับค่าคอมฯ X3 ทุกยอด ในวันเสาร์ – อาทิตย์ ไม่มีเงือนไข รับทันที
• รับค่าคอมฯ X2 ในวันธรรมดา
• คิดให้เป็นรายเดือน 30 หรือ 31 วัน
• การรับค่าคอมมิชชั่น จะให้ไม่เกินวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
• การรับค่าคอมมิชชั่น จะเติมให้เป็นเครดิตใน user ของ sbo 24 เท่านั้น
• ค่าคอมมิชชั่น X3 ให้ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อ 1 user หลังจาก นั้นจะคิดในอัตรา X2